Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem- Sigma Li 5 PL wraz z nowymi katalogami dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej: katalogi rur i kształtek MODERN, PREMIUM, CLASSIC PP-R oraz katalog ogrzewania płaszczyznowego COMFORT.