Pierwszym z producentów, który skorzystał z możliwości wykorzystania bibliotek produktów BIM w pakiecie InstalSystem 5 jest firma IMI Hydronic Engineering ze swoim zaworem inteligentnym zaworem regulacyjnym TA-Smart, dostępnym już teraz w najnowszej publikacji 25.6, we wszystkich średnicach!