Katalogi systemów ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego (podstawowe)


TO DO

Zakres typów produktów możliwych do umieszczenia w katalogu

 • System:
  • rury OP (zwoje),
  • płyta systemowa,
  • klocki drysys,
  • płyta izolacyjna,
  • wylewka/tynk
  • akcesoria (spinki, szyny, itp).
 • Rozdzielacze:
  • rozdzielacz/rozdzielacz modułowy,
  • zaworki rozdzielacza (termostat, przepływomierz, nastawny),
  • szafka rozdzielaczowa/szafka modułowa,
  • zawory regulacyjne,
  • zawory odcinające rozdzielacza,
  • zestaw pompowo mieszający,
  • zestaw do montażu licznika ciepła,
  • złączki rura-rozdzielacz,
  • rozdzielacz dwuparametrowy (nisko- i wysokoparametrowy zintegrowane z ZPM),
  • zestaw rozdzielaczowy:
   • zestaw pompowo-mieszający,
   • licznik ciepła,
   • zestaw do montażu licznika ciepła,
   • zawory odcinające rozdzielacza,
   • zawory regulacyjne,
   • kształtki,
   • dodatkowe akcesoria obowiązkowe i opcjonalne już w samym zestawie (akcesoria):
    • złączka do króćca pomiarowego do licznika ciepła,
    • króciec pomiarowy licznika ciepła,
    • podwójna śruba do licznika ciepła,
    • rurka zaślepkowa,
    • kolanko do łączenia zaworów regulacyjnych (stabilizacja ciśnienia),
    • zestaw montażowy, tzw. Basic kit,
    • adaptery do ZPM,
    • akcesoria drobne.
 • Automatyka:
  • termostaty,
  • siłowniki,
  • moduły podstawowe,
  • moduły rozszerzające,
  • inne akcesoria (ramki, anteny, transformatory).

Rozdzielacz w katalogu może również występować jako zintegrowany z zestawem rozdzielaczowym i/lub szafką rozdzielaczową, prezentowany w zestawieniu materiałów jako jeden element (z jednym kodem katalogowym).

Zakres wykorzystywanych danych

 • Nazwa oraz kod katalogowy produktu,
 • Zdjęcia produktów oraz krótka informacja „O firmie”, w przypadku gdy zlecenie obejmuje utworzenie katalogu graficznego.
 • Dane techniczne dla katalogów ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego:
  • Informacje o zastosowaniu elementów (co,cooling),
  • Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze dla rur,
  • Chropowatość i współczynnik przewodnictwa cieplnego dla rur,
  • Średnice rur, złączek, rozdzielaczy, itd.,
  • Długość odcinków w jakich dostarczane są rury,
  • Grubości ścianek rur,
  • Prędkość minimalna i maksymalna dla rur,
  • Wymiary belek rozdzielaczy (na potrzeby prezentacji graficznej i doboru szafek),
  • Dane elementów regulacyjnych na rozdzielaczach (zakres pracy, Kv/Kvs, nastawy – zależnie od elementu),
  • Informacje o uzbrojeniu rozdzielaczy, w tym:
   • Wymiary zestawów uzbrojenia,
   • Dane zaworów, zestawów do montażu licznika ciepła,
   • Schematy działania i informacje o elementach (zawory – Kv/Kvs, nastawy; pompa – charakterystyka pracy lub producent i model) wchodzących w skład zestawów pompowo-mieszających,
  • Wymiary szafek rozdzielaczowych,
  • Informacje o systemach mocowania, w tym:
   • Możliwe umiejscowienie (podłoga,ściana,sufit),
   • Płyty systemowe, grubość, opór i maksymalne dopuszczalne obciążenie,
   • Dla systemów suchych dokładnie zwymiarowana płyta systemowa (mile widziany plik dwg),
   • Ew. informacja o izolacjach dedykowanych dla konkretnych płyt systemowych (jeśli takie istnieją),
   • Rury pasującego do systemu,
   • Dostępne odstępy układania,
   • Elementy wchodzące w skład systemu wraz z informacją w jakich ilościach mają być dobierane,
   • Wydajność grzewcza i chłodnicza systemu na m2,
   • Mile widziane schematy prezentujące przekrój systemu mocowania,
  • Informacje o systemach automatyki, w tym:
   • Dostępne listwy sterujące z informacją o obsługiwanych ilościach termostatów i siłowników,
   • Dostępne termostaty z informacją o obsługiwanej ilości pętli grzewczych,
   • Dostępne siłowniki z informacją z jakimi listwami i rozdzielaczami mogą współpracować.
 • Dane techniczne dla katalogów paneli:
  • Informacje o zastosowaniu elementów (co,cooling),
  • Możliwe umiejscowienie (ściana,sufit),
  • Wymiary,
  • Lokalizacja punktów podłączenia,
  • Średnica punktów podłączeń,
  • Ew. informacja o elementach (złączki, rury) dedykowanych do łączenia paneli,
  • Dopuszczalna temperatura zasilania,
  • Mile widziane zasady układania paneli w grupach (odległości między panelami wzdłuż i wszerz oraz odległości od ścian) ,
  • Wydajność grzewcza i chłodnicza panela dla zadanych parametrów oraz informacje umożliwiające ich przeliczanie na dowolne parametry,
  • Kvs lub długość, średnica wewnętrzna i chropowatość rury w panelu na potrzeby obliczenia oporu,
  • Opcjonalnie wartość Re powyżej której następuje spadek mocy panela wraz z informacją o ile %,
  • Ew. maksymalna prędkość przepływu czynnika przez panel,
  • Ew. elementy składowe panela dla promienników złożonych z wielu elementów o różnych kodach katalogowych.

Moduły InstalSystem 5 wykorzystujące katalogi

instalacje wodociagowe
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Chcesz umieścić swoje produkty w wiodącym oprogramowaniu MEP & HVAC?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym!

Kontakt