Moduł umożliwia użycie w infrastrukturze technicznej budynku stacji mieszkaniowych. Stacje mieszkaniowe reprezentowane są programie poprzez kompaktowy element instalacyjny z jednoznacznie określonymi punktami podłączenia instalacji i możliwością szczegółowej konfiguracji podzespołów i akcesoriów stacji.

  • Zastosowanie stacji mieszkaniowych w projektach:
    • Przygotowanie (podgrzew) c.w.u. poprzez wbudowany wymiennik płytowy
    • Zaopatrzenie mieszkaniowej instalacji grzewczej (konwekcyjnej i radiacyjnej) w czynnik grzewczy
  • Wybrane istotniejsze funkcje realizowane przez moduł:
    • Wymiarowanie instalacji zasilającej stacje:
    • Diagnostyka wystarczającej mocy wymiennika c.w.u. dla uzyskania wymaganego wypływu i podgrzewu c.w.u. przy określonej temp. zasilania stacji czynnikiem grzewczym (wielkość wymiennika jest wybierana ręcznie przez użytkownika)
    • Obliczanie wymaganej mocy źródła zasilającego instalację ze stacjami mieszkaniowymi
  • Dodatkowe funkcje dostępne dla stacji Kamo:
    • Obliczanie i prezentacja wymaganej poj. zbiornika buforowego w instalacji zasilającej stacje wg autorskiej metody firmy KAMO