Moduł ’Straty ciepła (Obciążenie cieplne)’ służy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i całego budynku. Wynik tych obliczeń może być punktem wyjścia dla projektu instalacji grzewczej. Obliczenia mogą być wykonane zgodnie z jedną z kilku dostępnych w pakiecie norm. Aktualne informacje w tym zakresie dostępne są w:

Wprowadzanie danych dla obliczeń obciążenia cieplnego odbywa się w oparciu o graficzny model budynku, którego edycję umożliwia ’Moduł bazowy’. Rewolucyjne automaty w zakresie uzupełniania danych do obliczeń obciążenia cieplnego powodują, że uzyskanie kompletnych i szczegółowych obliczeń cieplnych budynku stało się znacznie szybsze i łatwiejsze.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu:

  • Obliczenia na podstawie elementów graficznych, których wymiary są automatycznie pobierane z rysunków / modelu
  • Pełny model budynku 3D z zaawansowanymi możliwościami zaznaczenia elementów i konfiguracji widoku
  • Możliwość wyboru normy obliczeń, do której dostosowane są schematy wydruku
  • Automatyczne wymiarowanie przegród zgodnie z zasadami opartymi o wybraną normę obliczeń
  • Łatwe deklarowanie najważniejszych danych budynku w jednym miejscu w programie. Informacje wprowadzone w danych ogólnych są propagowane do jednostek budynku i pomieszczeń
  • Przyjazna nawigacja po projekcie – zaawansowane narzędzia wspierające przeglądanie projektu oraz wyszukiwanie elementów w oparciu o szczegółowo zadane kryteria
  • Automatyczne przypisywanie definicji konstrukcji przegród do elementów w budynku, w tym możliwość zadeklarowania wielu typów domyślnych i kryteriów ich przypisania przegrodom tego samego typu, np. ścianom zewnętrznym
  • Automatycznie generowany graf przepływów strumieni wentylacyjnych w jednostce budynku pozwalający na szybkie zweryfikowanie bilansu powietrza wentylacyjnego.
  • Możliwość kontroli wykroplenia wewnątrz przegród