Moduł ’Układanie płyt systemu suchego’ rozszerza funkcjonalność oferowaną przez moduł ’Systemy płaszczyznowe’ (w ogrzewaniach podłogowych) o użycie w projekcie płyt systemu suchego. Moduł oferuje następującą dodatkową funkcjonalność:

  • Precyzyjne zestawienie ilości płyt systemowych w oparciu o rysunek rzutu z wstawionymi płytami systemu suchego:
    • Warianty płyt: główny, tranzytowy itp. są zdefiniowane w 'Katalogi systemów ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego (podstawowe)’
    • Lamele są zintegrowane z płytami (nie są osobno wstawiane)
  • Automatyczne wypełnienie płytami wskazanego obszaru, z automatycznym docinaniem płyt do krawędzi pomieszczenia
  • Możliwość szybkiej ręcznej aranżacji płyt, wspomaganej przez tryby pracy programu AUTO i ORTO
  • Możliwość wykorzystana przyciętych fragmentów płyt, co korzystnie wpływa na optymalizację zestawienia materiałów
  • Wizualizację płyt w 3D i na wydrukach
  • Automatyczne generowanie rysunków pętli w odpowiednim układzie z możliwością ręcznych korekt wspomaganych siatką rysunkową (tryb SIAT)

Normy i zasady w oparciu o które wykonywane są obliczenia