Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej – katalogi grzejników, rur (systemy PEX FTN, PEX FZZ i PP-R) oraz zaworów Diamond.