Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej – Systemy rur i kształtek Tigris MX