Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej – System rur i kształtek Tigris M5 oraz System rur i kształtek Tigris K5.