Pakiet InstalSystem – SANHA 5 PL został rozszerzony o moduły:

  • Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL,
  • IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku,
  • IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej,
  • IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej.