Cel:

Wykorzystanie modelu budynku w formacie IFC do obliczenia obciążenia cieplnego budynku i zaprojektowania instalacji.

Plan:

 1. Wczytanie pliku IFC oraz analiza jego struktury i zawartości z wykorzystaniem okien „Przeglądarka projektu”, „Wyszukaj”, „Tabela danych” oraz dodatkowych narzędzi.
 2. Możliwe sposoby wykorzystania modelu IFC w zależności od przypadku projektowego:
  • wykorzystanie modelu budynku IFC bez kompletnej interpretacji przegród konstrukcyjnych,
  • wykorzystanie modelu budynku IFC bez kompletnej interpretacji przegród konstrukcyjnych z ręcznym wprowadzeniem pomieszczeń lub (dostępne od publikacji 23.0) importem obiektów ifcSpace,
  • wykorzystanie modelu budynku IFC do automatycznego wygenerowania kompletnej struktury budynku wraz z jego przegrodami konstrukcyjnymi.
 3. Utworzenie odpowiedniej ilości kondygnacji z modelu IFC:
  • charakterystyka i zastosowanie metody „Utwórz kondygnacje z IFC”,
  • charakterystyka i zastosowanie metody „Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC”.
 4. Interpretacja ścian konstrukcyjnych z modelu budynku IFC.
 5. Interpretacja stropów konstrukcyjnych z modelu budynku IFC.
 6. Interpretacja dachu z modelu budynku IFC.
 7. Interpretacja okien i drzwi z modelu budynku IFC.
 8. Wygenerowanie kompletnej struktury budynku z pomieszczeniami.
 9. Przykładowe korekty wymagane dla uzyskania poprawnego i kompletnego modelu cieplnego.
 10. Wyznaczenie obciążenia cieplnego budynku.
 11. Wykonanie przykładowej elementarnej instalacji.
 12. Eksport projektu do pliku IFC – sterowanie eksportowanym zakresem i inne ustawienia eksportu.
 13. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2-3 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie