Cel:

Zaprojektowanie instalacji wodociągowej (wody ciepłej, zimnej i sieci cyrkulacyjnej c.w.) w domu jednorodzinnym.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • domyślnych typów rur i armatury,
  • domyślnych typów baterii i punktów czerpalnych,
  • wybór normy obliczeniowej,
  • parametrów pracy instalacji.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • wstawienie przyborów sanitarnych i baterii,
  • wstawienie źródła i (opc.) podgrzewacza,
  • rozprowadzenie instalacji wodociągowej, (opc.) w układzie pierścieniowym,
  • wstawienie niezbędnych zaworów i armatury.
 3. Analiza poprawności modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Edycja danych elementów.
 5. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • wyznaczonego wymaganego ciśnienia w źródle,
  • uzyskanych ciśnień przed odbiornikami,
  • zrównoważenia hydraulicznego obiegów cyrkulacyjnych,
  • parametrów układów podnoszenia ciśnienia i regulatorów ciśnienia,
  • (opc.) czasu dopływu ciepłej wody użytkowej do wskazanych punktów czerpalnych.
 6. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 7. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 8. (opc.) Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 9. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Zamów szkolenie