Cel:

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej na trzech typowych przykładach:

 • dom jednorodzinny
 • mieszkanie
 • budynek usługowo-mieszkalny (kilka stref)

Plan:

UWAGA! Szkolenie nie obejmuje tworzenia struktury budynku i wyznaczenia projektowego obciążenia cieplnego, które zawsze muszą poprzedzić wyznaczenie charakterystyki energetycznej.
Ten zakres prac poprzedzających ujęty jest w innym planie szkoleniowym. Szkolenie jest wykonywane na plikach startowych z już przygotowaną strukturą budynku i wyznaczonym projektowym obciążeniem cieplnym.

Przykład 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla domu jednorodzinnego.
Założenia projektowe: pompa ciepła na cele c.o. i przygotowania c.w.u., ogrzewanie podłogowe, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperacją, instalacja fotowoltaiczna.
Plan:

 1. Poprawne zorientowanie budynku względem stron świata.
 2. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • danych związanych z zacienieniem budynku,
  • wartości opałowych i wskaźników emisji CO2,
  • wybór wartości referencyjnych Uref i EPref.
 3. Przegląd danych wpływających na zyski ciepła wewnętrzne oraz od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste.
 4. Modyfikacja/uzupełnienie domyślnych danych stref ogrzewanych.
 5. Modyfikacja/uzupełnienie danych na poziomie strefy ogrzewanej.
 6. Wykonanie obliczeń i wygenerowanie świadectwa oraz projektowanej charakterystyki energetycznej.
 7. Analiza wpływu wybranych parametrów na uzyskiwane wyniki wskaźnika EP.
 8. Eksport świadectwa do pliku XML celem jego importu i zapisu w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych.

Przykład 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla mieszkania
Założenia projektowe: stacje mieszkaniowe dostarczają ciepło na potrzeby c.o. i przygotowania c.w.u., ogrzewanie grzejnikami płytowymi, instalacja wentylacyjna wywiewna.
Plan: przedstawiona zostanie optymalna ścieżka przygotowania struktury budynku oraz uzupełnienia danych na potrzeby obliczeń obciążenia cieplnego (a dalej charakterystyki energetycznej) w sytuacji, gdy sporządzone ma być świadectwo dla mieszkania, bez tworzenia konstrukcji całego budynku.

Przykład 3. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku usługowo-mieszkalnego
Założenia projektowe: w budynku wydzielone są 3 strefy ogrzewane i jedna chłodzona. Strefy ogrzewane mają zastosowane różne systemy techniczne.
Plan: przedstawione zostaną przyczyny i zasady podziału obiektu na strefy ogrzewane i chłodzone, z uwzględnieniem podziału na jednostki budynku na wcześniejszym etapie i przypisania jednostek do właściwych stref. Ponadto pokazany zostanie sposób generowania wielu świadectw dla budynku (dla całego budynku i jego części).

Na koniec szkolenia przewidziano blok Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 3 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie