Cel:

Sporządzenie świadectwa oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dla budynku o wydzielonej części usługowej i mieszkaniowej.

Plan:

UWAGA! Szkolenie nie obejmuje tworzenia struktury budynku i wyznaczenia projektowego obciążenia cieplnego, które zawsze muszą poprzedzić wyznaczenie charakterystyki energetycznej.
Ten zakres prac poprzedzających ujęty jest w innym planie szkoleniowym. Szkolenie jest wykonywane na pliku startowym z już przygotowaną strukturą budynku i wyznaczonym projektowym obciążeniem cieplnym.

 1. Poprawne zorientowanie budynku względem stron świata.
 2. Przegląd danych wpływających na zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste.
 3. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • danych związanych z zacienieniem budynku,
  • wartości opałowych i wskaźników emisji CO2,
  • wybór wartości referencyjnych Uref i EPref.
 4. Modyfikacja/uzupełnienie domyślnych danych stref ogrzewanych i chłodzonych.
 5. Utworzenie odpowiedniej ilości stref ogrzewanych i chłodzonych i przypisanie do nich jednostek budynku.
 6. Modyfikacja i uzupełnienie danych poszczególnych stref ogrzewanych i chłodzonych.
 7. Wykonanie obliczeń i wygenerowanie świadectwa oraz projektowanej charakterystyki energetycznej.
 8. Analiza wpływu wybranych parametrów na uzyskiwane wyniki wskaźnika EP.
 9. Eksport świadectwa do pliku XML celem jego importu i zapisu w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych.
 10. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie