Cel:

Zapoznanie się z interfejsem i podstawowymi funkcjami Zarządcy oraz edytora.

Plan:

  1. Zarządca pakietu – przegląd zakładek i dostępnych funkcji.
  2. Edytor – zapoznanie się interfejsem (podstawowymi oknami, narzędziami i funkcjami).
  3. Konfigurowanie aplikacji (ustawienia programu, tworzenie szablonów projektów).

Czas trwania:

Ok. 1 godzina.

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie