Pakiet InstalSystem – KAN 5 PL został rozszerzony o moduły:

  • Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL,
  • Stacje mieszkaniowe,
  • Hydrauliczne węzły regulacyjne,
  • gbXML (BIM) import danych budynku – prototyp,
  • IFC (BIM) import bazowy,
  • IFC (BIM) interpretacja danych budynku,
  • IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku,
  • IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej,
  • IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej.