Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 UPONOR w wersji polskiej.