modul bazowy

Moduł bazowy

 • Podczas wstawiania otworu w ukośną połać dachową współrzędne "z" punktów narożnych wyznaczane są automatycznie
 • W oknie Zarządzanie kondygnacjami wartości Rzędna kondygnacji i Wysokość kondygnacji są edytowalne, a wartości uzupełniają się wzajemnie dla kondygnacji sąsiadujących
 • Dla kondygnacji najwyższej dodano daną Rzędna szczytu dachu, której zmiana koryguje wysokość tej kondygnacji
 • Wprowadzono możliwość rozróżnienia stylu i etykiety pomieszczenia "ręcznego" (narysowanego wprost) od "automatycznego" (wygenerowanego automatycznie na podstawie układu ścian i stropów)
 • Podczas rysowania elementów "krawędź dachu", Otwór w dachuLukarna, w trybie AUTO realizowane jest przyciąganie do elementów podkładu DWG
 • W obliczeniach struktury budynku wprowadzono diagnostykę Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone. Zakwestionowane elementy są wskazywane w edytorze graficznym
 • W zakładce Ustawienia programu, podzakładka: Wygląd ekranu, dodano checkbox Wyłącz zaawansowaną prezentacje przezroczystości w 3D. Zaznaczenie może ułatwić pracę na komputerach ze słabszymi kartami grafiki
 • W konfiguracji stylów etykiet elementów dodano zakładkę Położenie, gdzie można określić domyślne położenie etykiety względem elementu macierzystego
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Automatyczne rozwinięcie instalacji - udostępniono nową funkcjonalność - wersja BETA
 • Wprowadzono element Kocioł, jako jedną z możliwych konfiguracji elementu Źródło w polu Prezentacja graficzna
 • Umożliwiono deklarowanie wymiarów elementu Odbiornik od 1 cm
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Usprawniono ergonomię korygowania rysunków pętli i przyłączy wygenerowanych automatycznie oraz ręcznego rysowania pętli i przyłączy
 • Dodano nowe kryterium układania przyłączy -AUTO- dla narzędzia Trasa przyłączy
systemy panelowe

Systemy panelowe

 • danych ogólnych oraz w tabeli danych elementu Strefa paneli sufitowych wprowadzono możliwość deklaracji automatycznego rozmieszczania sąsiadujących rzędów paneli w strefie z wzajemnym przesunięciem
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Dla przyborów sanitarnych istnieje możliwość deklaracji stelaża
 • W danych ogólnych wprowadzono deklarację domyślnych typów rozdzielaczy

ARTYKUŁY HELPSYSTEM