Katalogi zaworów i armatury (podstawowe)


Każda instalacja MEP&HVAC dla poprawnego funkcjonowania wymaga zrównoważenia i regulacji przepływów. Z tej przyczyny zawory i różnego rodzaju elementy armatury są kluczowymi elementami instalacji sanitarnych. W katalogach zaworów i armatury dla pakietu InstalSystem umieścić można zawory różnych konstrukcji i przeznaczenia oraz inne elementy armatury. Elementy te są uwzględniane w obliczeniach hydraulicznych, przy doborze zestawów złączek i kształtek na połączeniach z rurami i odbiornikami oraz ostatecznie uwzględniane w automatycznie generowanych zestawieniach materiałowych. Pakiet InstalSystem zawiera katalog neutralny z typowymi konstrukcjami zaworów i armatury oraz bogatą bibliotekę katalogów firmowych (sprawdź listę: Partnerzy oferujący wersje firmowe programów i katalogi).

Zakres typów produktów możliwych do umieszczenia w katalogu

 • Zawory grzejnikowe:
  • zawory termostatyczne, z podwójną regulacją i bez,
  • automatyczne zawory termostatyczne niezależne od zmian ciśnienia,
  • zawory powrotne, z nastawami i bez,
  • armatura przyłączeniowa grzejników dolnozasilanych  (dla instalacji dwururowych),
  • armatura przyłączeniowa grzejników dolnozasilanych z funkcją stabilizacji różnicy ciśnienia,
  • garnitury grzejnikowe (dla instalacji dwururowych).
 • Zawory odcinające:
  • zawory kulowe,
  • zawory motylkowe,
  • zasuwy,
  • przepustnice,
  • zawory strefowe.
 • Zawory stosowane do równoważenia instalacji:
  • zawory równoważące,
  • regulatory ciśnienia różnicowego,
  • wielofunkcyjne regulatory ciśnienia różnicowego z funkcją ograniczenia przepływu,
  • regulatory przepływu,
  • regulatory przepływu z kartridżami,
  • PIBCV – zawory równoważące niezależne od zmian ciśnienia.
 • Zawory regulacyjne:
  • zawory 3- i 4-drogowe (w modułach Systemy grzewcze i Systemy chłodnicze zastosowanie zaworu wymaga użycia elementów Mieszacz lub Schemat regulacyjny),
  • ogranicznik temperatury powrotu z pętli ogrzewania podłogowego (RTL),
  • ogranicznik temperatury powrotu dla odbiorników chłodu.
 • Zawory do instalacji wodnych:
  • zawory antyskażeniowe,
  • regulatory ciśnienia,
  • regulatory cyrkulacji,
  • trójdrogowe zawory mieszające c.w.,
  • zawory pierwszeństwa.
 • Armatura:
  • filtry,
  • wodomierze,
  • ciepłomierze,
  • naczynia wzbiorcze do instalacji cieplnych i c.w.u.,
  • sprzęgła hydrauliczne  i zbiorniki buforowe.
 • Napędy:
  • głowice termostatyczne,
  • siłowniki.
 • Inne:
  • zawory zwrotne,
  • zawory nadmiarowo upustowe,
  • kryzy pomiarowe.

Zakres wykorzystywanych danych

 • Nazwa oraz kod katalogowy produktu,
 • Zdjęcia produktów oraz opcjonalnie krótka informacja „O firmie” (w przypadku gdy zlecenie obejmuje utworzenie katalogu graficznego),
 • Dane techniczne – zakres wymaganych danych technicznych zależny jest od konstrukcji zaworu. Poniżej lista przykładowych danych:
  • Informacje o zastosowaniu elementu (instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze, instalacje wodociągowe),
  • Minimalna i maksymalna temperatura robocza oraz maksymalne ciśnienie robocze,
  • Średnica przyłączy elementów,
  • Maksymalna różnica ciśnienia,
  • Maksymalna różnica ciśnienia dla bezszumnej pracy (dla armatury przygrzejnikowej),
  • Wartości kvs, nastawy wstępne i ich wartości kv,
  • Zakres regulowanego przepływ,
  • Wymagany minimalny spadek ciśnienia dp_min,
  • Informacje o współpracujących głowicach/siłownikach,
  • Dla wodomierzy, ciepłomierzy i filtrów – przepływ nominalny, maksymalny i opór.

Szczegółową listę danych obligatoryjnych lub opcjonalnych do wprowadzenia Waszych produktów do oprogramowania InstalSystem dostarczą nasi inżynierowie z działu katalogów.

 

Moduły InstalSystem 5 wykorzystujące katalogi

systemy plaszczyznowe
systemy grzewcze
systemy chlodnicze
dobor grzejnikow
instalacje wodociagowe
rozszerzenia obliczen instalacji wodociagowych

Chcesz umieścić swoje produkty w wiodącym oprogramowaniu MEP & HVAC?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym!

Kontakt