Cel:

Zaprojektowanie instalacji grzewczej z grzejnikami konwekcyjnymi.

W trakcie szkolenia przećwiczone zostaną dwa przykłady:

 1. Instalacji grzejnikowej w domku jednorodzinnym z rozprowadzeniem rozdzielaczowym.
 2. Instalacji grzejnikowej zasilanej z pionów w budynku wielokondygnacyjnym.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • typów domyślnych grzejników, armatury grzejnikowej i zestawów podłączeniowych,
  • opcji wpływających na dobór wielkości grzejników.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • grupowe wstawianie i edycja danych grzejników,
  • rozprowadzenie instalacji zasilającej i podłączenie do niej grzejników.
 3. Analiza poprawności modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • stopnia dopasowania mocy grzewczej,
  • dobranych grzejników i armatury grzejnikowej,
  • uzyskanego zestawienia materiałów.
 5. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 6. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 7. Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 8. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie