Cel:

Zaprojektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego w domku jednorodzinnym.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • systemów podłogowych,
  • systemów ściennych,
  • systemów sufitowych,
  • rozdzielaczy i automatyki,
  • temperatury zasilania,
  • opcji wpływających na wyniki obliczeń.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • przegląd danych i szkoła użycia elementu 'Strefa podłóg grzewczo/chłodzących’,
  • szkoła użycia narzędzia 'Trasa przyłączy’,
  • kontrola mechanizmu generującego rysunki pętli,
  • ręczne korekty rysunków pętli i przyłączy wygenerowanych automatycznie.
 3. Analiza poprawności modelu na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • stopnia pokrycia potrzeb grzewczych i zrównoważenia hydraulicznego instalacji,
  • parametrów instalacji na poszczególnych zakładkach w oknie 'Wyniki’,
  • uzyskanego zestawienia materiałów.
 5. Korekty parametrów instalacji dla uzyskania wymaganej wydajności cieplnej.
 6. (opc.) Wyznaczenie wydajności chłodniczej systemu.
 7. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 8. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 9. (opc.) Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 10. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 3 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie