Cel:

Zaprojektowanie w budynku wielokondygnacyjnym instalacji ze stacjami mieszkaniowymi, dostarczającymi ciepło na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz do mieszkaniowych instalacji c.o.

Na szkoleniu przećwiczone zostaną dwa alternatywne scenariusze:

 1. Wartość wydatku c.w.u. deklarowana ręcznie.
 2. Wartość wydatku c.w.u. wynika z obliczeń instalacji wodociągowej (scenariusz wymaga dostępności w pakiecie modułu 'Instalacje wodociągowe’).

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • domyślnego typu stacji,
  • wartości podgrzewu c.w.u.,
  • sposobu deklarowania wydatku c.w.u. (wymaga dostępności modułu 'Instalacje wodociągowe’ w pakiecie).
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • wstawienie stacji i edycja ich danych,
  • wstawienie źródła i utworzenie instalacji rozprowadzającej (pionów i poziomych odcinków w piwnicy),
  • podłączenie instalacji mieszkaniowych (c.o. i c.w.u) do stacji,
  • wstawienie niezbędnej armatury,
  • powielenie instalacji na kolejne kondygnacje powtarzalne.
 3. Analiza poprawności modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • wystarczającej mocy wymiennika c.w.u. dla parametrów pracy,
  • dobranych średnic pionów zasilających stacje,
  • wyznaczonego wymaganego ciśnienia w źródle,
  • wyznaczonej wymaganej mocy źródła.
 5. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 6. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 7. (opc.) Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 8. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie