Cel:

Zaprojektowanie instalacji grzewczej (+ ew. chłodniczej, jeśli pakiet na którym prowadzone jest szkolenie wyposażony jest w moduł 'Systemy chłodnicze’) z użyciem prefabrykowanych paneli sufitowych i ściennych.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • danych domyślnych kondygnacji,
  • parametrów pracy instalacji,
  • domyślnych typów paneli,
  • domyślnych typów działek rozprowadzenia i do połączeń szeregowych paneli,
  • domyślnych typów rozdzielaczy i armatury.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • wczytanie rzutu kondygnacji z pliku DWG,
  • utworzenie pomieszczenia,
  • automatyczne wypełnienie obszaru pomieszczenia panelami sufitowymi,
  • ręczne wstawienie paneli ściennych/sufitowych,
  • szeregowe połączenie paneli w zestawy.
 3. Weryfikacja modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń wstępnych w celu weryfikacji pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia.
 5. Korekty założeń w celu dopasowania mocy uzyskanej do mocy wymaganej.
 6. Edycja graficzna projektu na rzutach – uzupełnienie rysunków o źródło ciepła i instalację rozprowadzającą.
 7. Wykonanie kompletnych obliczeń wraz z równoważeniem instalacji i uzyskaniem zestawienia elementów.
 8. Analiza komunikatów diagnostyki i wyników obliczeń.
 9. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 10. (opc.) Eksport modeli instalacji do pliku IFC (BIM).
 11. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Zamów szkolenie