Cel:

Utworzenie kompletnej struktury budynku wraz z obliczeniem jego obciążenia cieplnego na przykładzie domku jednorodzinnego.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • utworzenie wymaganej ilości kondygnacji i edycja ich danych,
  • edycja danych typów pomieszczeń,
  • edycja danych na potrzeby obliczeń cieplnych budynku.
 2. Wczytanie rzutów kondygnacji z plików DWG.
 3. Wygenerowanie elementów tworzących strukturę budynku (ścian, stropów, podłóg, dachów) z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących ten etap projektowy.
 4. Wstawienie okien, drzwi, otworów w stropie oraz w ścianach wraz z edycją ich danych.
 5. Modelowanie połaci dachowych.
 6. Wygenerowanie kompletnej struktury budynku.
 7. Zdefiniowanie parametrów cieplnych przegród konstrukcyjnych.
 8. Wyznaczenie obciążenia cieplnego budynku i pomieszczeń (OZC).
 9. Analiza wyników, w szczególności:
  • utworzonego automatycznie modelu cieplnego budynku na widoku 3D,
  • przepływów powietrza wentylacyjnego w postaci grafów generowanych na rzutach,
  • szczegółowych wyników pomieszczeń i budynku.
 10. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 3-4 godziny

Przydatne linki:

Zamów szkolenie