Katalog stacji mieszkaniowych/mieszkaniowych węzłów cieplnych


Stacje mieszkaniowe/mieszkaniowe węzły cieplne to urządzenia, które najczęściej montowane są w bezpośredniej bliskości pionów c.o. i których podstawowym zadaniem jest podgrzew ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo najczęściej również pośredniczą w dostarczeniu czynnika grzewczego do mieszkaniowej instalacji grzewczej. Stacja mieszkaniowa oprócz podstawowych elementów takich jak wymiennik ciepła i regulator 3-drogowy (tzw. PM-regler) zawiera szereg dodatkowych akcesoriów obligatoryjnych lub opcjonalnych, które pozwalają na zrównoważenie, regulację parametrów czynnika i opomiarowanie przepływów c.o. oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej. W pakiecie InstalSystem dostępne są zarówno katalogi firmowe tzn. określonego producenta jak i katalog neutralny.

Zakres typów produktów możliwych do umieszczenia w katalogu

W katalogu mogą zostać umieszczone różne typy stacji mieszkaniowych bazujące na różnych schematach:

 • Stacje do przygotowania c.w.u. i zaopatrzenia mieszkaniowej instalacji w czynnik grzewczy:
  • zasilający instalację grzejnikową,
  • zasilający instalację ogrzewania podłogowego,
  • zasilający instalację grzejnikową oraz instalację ogrzewania podłogowego.
 • Stacje do przygotowania wyłącznie c.w.u.

Możliwe wyposażenie dodatkowe (jako akcesorium obligatoryjne lub opcjonalne):

 • regulator różnicy ciśnienia przed wymiennikiem c.w.u.,
 • zawór równoważący w obiegu wtórnym grzejnikowym,
 • licznik ciepła,
 • filtr na c.o./odmulacz,
 • zawory odcinające/kulowe,
 • manometr, termometr,
 • szafka,
 • mieszacz,
 • rozdzielacz o.p.,
 • zestaw do odwodnienia.

W niektórych wypadkach informacja czy dany typ stacji może się znaleźć w katalogach programu wymaga wcześniejszej analizy pod kątem rodzaju i rozmieszczenia elementów wchodzących w skład stacji mieszkaniowej.
Na chwilę obecną w programie obsługiwane są tylko elementy z jednym wymiennikiem ciepła.

Zakres wykorzystywanych danych

 • Nazwa oraz kod katalogowy produktu,
 • Zdjęcia produktów oraz krótka informacja „O firmie”, w przypadku gdy zlecenie obejmuje utworzenie katalogu graficznego,
 • Dane techniczne:
  • Typy i warianty wykonania wraz z kodami katalogowymi,
  • Wymiary stacji,
  • Schemat stacji z rozmieszczeniem elementów składowych oraz informacją, które są obligatoryjne, a które opcjonalne,
  • Dane techniczne i parametry hydrauliczne elementów składowych:
   • Parametry pracy stacji (maksymalne ciśnienie robocze, minimalna i maksymalna temperatura zasilania z sieci oraz (opc.) minimalna i maksymalna moc wymiennika c.w.u.),
   • Charakterystyka cieplna wymiennika c.w.u. (wymagany przepływ w obiegu pierwotnym (kg/h lub l/h) w funkcji temp. zasilania (°C), wypływu na c.w.u. (l/min) i wymaganego podgrzew c.w.u. (K)),
   • Charakterystyka hydrauliczna wymiennika c.w.u. (straty ciśnienia (bar lub kPa) w funkcji przepływu po stronie c.o. (l/h) i c.w.u. (l/min))
   • Charakterystyka temperatury powrotu czynnika grzewczego w funkcji temperatury czynnika zasilającego wymiennik (°C) i wielkości wypływu c.w.u. (l/min)
   • Parametry hydrauliczne elementów po stronie pierwotnej i wtórnej obiegu czynnika grzewczego,
   • Parametry hydrauliczne elementów po stronie wody pitnej,
  • Ilość, rozmieszczenie i średnice (gwinty) punktów podłączeń,
  • Informacja o pasujących szafkach oraz ich wymiary.

Katalog współpracuje z modułami InstalSystem 5

stacje mieszkaniowe
systemy grzewcze
systemy plaszczyznowe
instalacje wodociagowe

Chcesz umieścić swoje produkty w wiodącym oprogramowaniu MEP & HVAC?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym!

Kontakt