logo sanha PL 2

Rozszerzenie pakietu InstalSystem Sanha 5 o możliwość projektowania instalacji wodociągowych

Pakiet InstalSystem 5 w wersji Sanha polskiej został rozszerzony o moduł Instalacje wodociągowe oraz dodatkowe funkcje w projektowaniu wodociągów tj. obliczenia instalacji pierścieniowych w obrębie mieszkania a także czasu dopływu ciepłej wody użytkowej do punktu czerpalnego.