Revitloops 2

Rewolucyjny BIM i świadectwa charakterystyki energetycznej już w pakiecie InstalSystem 5!

Wraz z wydaniem 20.0 opublikowaliśmy aż 5 nowych modułów do pakietu InstalSystem 5! Jednocześnie udostępniliśmy aż cztery moduły wprowadzające pakiet InstalSystem 5 w projektowanie BIM oraz moduł do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:

  1. Moduł IFC (BIM) import bazowy – umożliwia import modelu budynku z formatów IFC4 oraz IFC2x3, wraz z elementami konstrukcyjnymi, instalacjami oraz elementami wyposażenia budynku.
  2. Moduł IFC (BIM) interpretacja danych budynku – umożliwia wysoce zautomatyzowaną interpretację obiektów konstrukcyjnych z zakresu struktury budynku z pliku IFC w celu ich dalszego wykorzystania np. do obliczeń cieplnych budynku i sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
  3. Moduł IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej – umożliwia eksport instalacji grzewczej/chłodzącej zaprojektowanych w pakiecie InstalSystem 5 do formatu IFC4.
  4. Moduł IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej – umożliwia eksport instalacji wodociągowej zaprojektowanych w pakiecie InstalSystem 5 do formatu IFC4.
  5. Moduł Certyfikaty energetyczne – umożliwia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków niewyposażonych w instalację chłodzenia. Moduł w kolejnych publikacjach będzie rozbudowany m.in. o nowe wydruki charakterystyki energetycznej oraz możliwość uwzględnienia instalacji chłodzenia.

Moduły dostępne są w wybranych konfiguracjach (w tym także w wersji próbnej) pakietu InstalSystem 5 w wersji pełnej InstalSoft.


resideo technologies inc to construct state of the art technical center in lotte 920x533 1

Nowości w katalogach firmowych w pakiecie InstalSystem 5

W katalogach firmy Resideo dodane zostały nowe elementy:

  • Zawory termostatyczne z wkładką SX (V2000SX) – z nastawą wstępną o standardowym zakresie przepływu,
  • Zawory termostatyczne z wkładką FX (V2000FX) – z nastawą wstępną dla małych przepływów,
  • Zawory termostatyczne z wkładką LX (V2000LX) – z nastawą wstępną dla dużych przepływów,
  • Głowice T3019-Thera-6.