Nowy katalog stacji mieszkaniowych firmy Uponor

Jest dostępny nowy katalog dla pakietu InstalSystem 5: UPONOR - stacje mieszkaniowe.
Katalog dostępny jest w wybranych pakietach InstalSystem 5 wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i austriackiej.


logoKISAN

InstalSystem-Kisan 5 PL – nowa wersja pakietu

Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem-Kisan 5 PL wraz z rozbudowanymi katalogami systemów rurowych oraz rozbudowanym katalogiem systemów płaszczyznowych KISAN.


Rozszerzenie pakietu Uponor HSE 5 PL

Pakiet Uponor HSE 5 PL został rozszerzony o moduł Hydrauliczne węzły regulacyjne


logoKISAN

Rozbudowa katalogu systemów rurowych KISAN

Katalog systemu rur i kształtek zaprasowywanych KISAN został dostosowany do możliwości InstalSystem 5 i rozszerzony poprzez dodanie kształtek oraz podłączeń odbiornikowych.


logoKISAN

Rozbudowa katalogu systemów płaszczyznowych KISAN

Katalogi systemów płaszczyznowych KISAN został rozbudowany o nowe elementy oraz nowe funkcjonalności wynikające z dostosowania katalogu do programu InstalSystem 5.


REHAU Logo PNG

Nowy katalog firmy REHAU PL

Jest dostępny nowy katalog dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej - stelaże MEPA


Nowy katalog firmy iSMA Controlli

Dostępny jest nowy katalog dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej – katalog zaworów iSMA CONTROLLI.


Geberit Logo svg

Nowy katalog firmy GEBERIT PL

Jest dostępny nowy katalog dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej - system rur FlowFit


Logo TiA PNG

Rozszerzenie pakietu InstalSystem – TiA 5 PL

Pakiet InstalSystem – TiA 5 PL został rozszerzony o następujące moduły: Systemy chłodnicze, Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, Instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej


Geberit Logo svg

Rozszerzenie pakietu InstalSystem – GEBERIT 5 PL

Pakiet InstalSystem – GEBERIT 5 PL został rozszerzony o następujące moduły: Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, Instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, gbXML (BIM) import danych budynku, IFC (BIM) import bazowy, IFC (BIM) interpretacja danych budynku, IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku, IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej, IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej, IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej